Interesse om te komen sporten?

Disclaimer FitnessVoordelig.nl

Privacy
alle door u verstrekte informatie wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld en zal niet aan derden worden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Hyperlinks en downloads,
bepaalde verwijzingen op deze site kunnen u verwijzen naar sites die door derden worden aangeboden en onderhouden. Hierover heeft FitnessVoordelig.nl geen controle, derhalve dragen en aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud en voor de eventuele gevolgen van het gebruik van deze sites. Bovendien kunnen sites downloadable items bevatten die geïnstalleerd dienen te worden op uw eigen computer. Het downloaden en installeren hiervan is geheel voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid.

Copyrights
,
alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische informatiedrager of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan deze site te framen. FitnessVoordelig.nl is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt vanaf of naar deze site. Alle informatie op deze site, is zo zorgvuldig als mogelijk samengesteld en weergegeven. Voor mogelijke foutieve en/of ontbrekende informatie onthoudt zowel de uitgever als producent zich van elke aansprakelijkheid door derden. Er kunnen aan de inhoud hiervan geen rechten worden ontleend. FitnessVoordelig.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade of vervolgschade veroorzaakt door het gebruik van deze site.

FitnessVoordelig.nl © 2007

Ik wil me inschrijven!